24 Tháng Năm, 2019
Điện thoại : +84 251 3749 038
co-cau-to-chuc

Cơ cấu tổ chức của trường

 • BT CHI BỘ – HIỆU TRƯỞNG: ĐINH VĂN ĐÔNG
 • PHÓ HIỆU TRƯỞNG : NGUYỄN NGỌC NAM
 • TPT ĐỘI TNTP HCM: ĐINH TIẾN CỘNG
 • BT ĐOÀN TNCS HCM: LÊ THỊ DUNG
 • HỘI CMHS: TB : NGUYỄN BÍNH
 • TỔ: VĂN-GDCD-ANH;             Tổ Trưởng: TRẦN THỊ LOAN
 • TỔ: TOÁN-TIN                         Tổ Trưởng: DƯƠNG QUANG TÙNG
 • TỔ: SINH – SỬ-ĐỊA-CN;          Tổ Trưởng: VÕ VĂN DU
 • TỔ: LÝ-HÓA                             Tổ Trưởng: NGUYỄN THỊ NHUNG
 • TỔ: THỂ DỤC-NHẠC-HỌA      Tổ Trưởng: LƯƠNG VĂN DŨNG
 • TỔ: VĂN PHÒNG;                   Tổ Trưởng: PHẠM THỊ HỒNG HUỆ

Cựu học sinh tiêu biểu

 • Đoàn Thị Yến Nhi
 • Trần Văn Minh
 • Trần Thị Phương Nhi
 • Hoàng Tấn Thiên

Related Posts:

Leave a Reply